Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2020

0898 73ed
Reposted fromonatequila onatequila via12czerwca 12czerwca
“Nie chcę, by inni byli dumni ze mnie. Ja chcę być sama szczęśliwa i zadowolona - ja sama - przez siebie, z siebie i dla siebie.”

— Agnieszka Osiecka
8733 84c5 500
Reposted fromSalvator84 Salvator84 via12czerwca 12czerwca
9506 6bc5
Reposted fromnulaine nulaine viacorvax corvax
The Long Way Home
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viacorvax corvax
2397 a608 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacorvax corvax
- A co Ty taki doniczegowaty dzisiaj?
- Płakać mi się chce.
— Edward Stachura, Siekierezada albo Zima leśnych ludzi
Reposted fromlovvie lovvie vianocciolata nocciolata
1547 160b
Reposted fromzupabananowa zupabananowa vianocciolata nocciolata
Reposted fromshakeme shakeme

February 14 2020

1724 ba74
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viairmelin irmelin
7600 392d
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapareidolie pareidolie
2561 90be 500
Anna Ciarkowska
Reposted frommaybeyou maybeyou viapareidolie pareidolie
5994 57aa
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viamisspandora misspandora

February 11 2020

3171 68f1 500
Reposted frommodalna modalna viasatyra satyra
“Nie chcę, by inni byli dumni ze mnie. Ja chcę być sama szczęśliwa i zadowolona - ja sama - przez siebie, z siebie i dla siebie.”

— Agnieszka Osiecka
Reposted fromniewypowiedzenia niewypowiedzenia viafreeway freeway
Pamiętaj, że dawanie całej siebie, nie uczyni Cię istotniejszą.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafreeway freeway
0090 5d5e
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafreeway freeway

Jak to mówią.. każdy koniec ma swój nowy początek... coś się kończy a coś zaczyna.. niczego w  życiu nie żałuj! Wszystko zawsze jest po coś. Baw się tym życiem i czerp z niego ile wlezie. 
— izzy721.soup.
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viafreeway freeway
Dość! Jesteś absolutna, totalna, doskonała. Zawsze byłaś, przestań dręczyć swoje zmęczone serce!
— "Kobieta Absolutna by Nawój&Uboska"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafreeway freeway
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl