Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 28 2020

Ojciec nauczył mnie jednej ważnej rzeczy: jeśli kiedykolwiek postąpisz wobec kogoś źle, ten ktoś być może o tym zapomni lub się nawet o tym nie dowie, Ty natomiast nie zapomnisz o tym nigdy.
— Graham Masterton
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viazupson zupson
0752 2f69 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viazupson zupson

January 27 2020

- On coś ma - dodał Kordian.
- Owszem, ma. Przejebane.
— Remigiusz Mróz "Zaginięcie"
8713 bd54 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer

January 26 2020

- Znowu się pan kłóci?
- Z panią zawsze. Nie znam osoby, która by się ładniej oburzała

— B. Prus
Reposted frompsychoo psychoo viamothsdevourer mothsdevourer
8370 a292 500
zupa jak zwykle trafna
Reposted fromcorday corday viairmelin irmelin

January 24 2020

1622 664e 500
Reposted fromBabson Babson via12czerwca 12czerwca

January 23 2020

8638 a1cb
Reposted fromchudazupa chudazupa viaszydera szydera
Podobno najbardziej żałujemy tych rzeczy, których nie zrobiliśmy.
Kłamstwo.
Najbardziej żałujemy tego, czego się nie da naprawić.
— Wojciech Chmielarz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
4328 3ffd 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacorvax corvax
5552 fd4a 500
Reposted frompiehus piehus viaszydera szydera

January 22 2020

6092 9237 500
Reposted fromhrafn hrafn viasatyra satyra

January 21 2020

4405 acde 500
Reposted fromtfu tfu viamothsdevourer mothsdevourer
Zacznij się otaczać ludźmi którzy w Ciebie wierzą. Tego typu grono bliskich staje się budulcem i spoiwem motywującym do działania. Napędem, który działa w momencie, kiedy Twoje lęki podświadomie zaciagają ręczny hamulec.
— Marta Tatka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl