Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1205 5732
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
1348 5805 500
Reposted frommerkaba merkaba
1368 5d5c 500
Reposted fromslodziak slodziak
1406 6c37
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
We Change At Night
0656 dc05 500

zanikanie:

xxx

Reposted fromdivi divi viapareidolie pareidolie
wanderlusteurope:
“ Gaularfjellet, Iceland
”wanderlusteurope:
Gaularfjellet, Iceland

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viapareidolie pareidolie
9546 0512
Reposted fromvertheer vertheer viapareidolie pareidolie
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin
Reposted fromTullfrog Tullfrog viairmelin irmelin
5335 8ec5
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viairmelin irmelin
1467 ae94
monday
Reposted frommomost momost viakundel kundel
Miałem zamiar podejść do ciebie i zapytać, czy masz wolny wieczór, ale uświadomiłem sobie, że wieczór to za mało, więc chciałbym zapytać od razu, czy masz dla mnie wolne całe swoje życie.
Uczą nas namiętnie jak zrzucić zbędne kilogramy, a przecież ludzie najczęściej to się ze swoimi smutkami w drzwiach nie mieszczą.
— Zakochany Włóczykij
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaspokodama spokodama
życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— Małgorzata Halber - Najgorszy człowiek na świecie
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaspokodama spokodama
8826 fb79 500
1100 47de 500
Paradoks miłości. 
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia viacytaty cytaty
0661 5da3
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaeternaljourney eternaljourney
Reposted fromshakeme shakeme viaeternaljourney eternaljourney
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl