Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7945 78b3 500
Reposted fromdobby dobby viaszydera szydera
7751 e0bf 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianebthat nebthat
3628 49e1 500
Reposted fromidiod idiod viazupson zupson
2306 daaa 500
Jakub Zasada - Odmiany kawek (plakat)
5596 90e6 500
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viasatyra satyra
7152 8641
Reposted fromsunlight sunlight viaeternaljourney eternaljourney
8927 270f 500
Reposted fromalyxiane alyxiane viairmelin irmelin
1613 465e 500

officialrobonerd:

Say it again, Winona

Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viairmelin irmelin
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viairmelin irmelin
- Opisz siebie w trzech słowach.
- Jestem buntownikiem.
Reposted fromscorpix scorpix viairmelin irmelin
Jak nie masz na coś wpływu, to postanów, że masz to w dupie.
— Andrzej Kopacki
Reposted fromnatelle natelle viairmelin irmelin

Bardzo ładnie wyglądasz na zdjęciu
i fryzurę masz inną, niż znałam.
Wszystko sprawdzam, rok po twoim odejściu. 
Nie powinnam tu wchodzić. Wiem sama.

Nie powinnam, lecz ta łatwość pociąga,
że raz kliknę i znowu cię widzę.
Minął rok i na twój profil zaglądam
już nie częściej niż raz na tydzień.

— Z cyklu "Nowe wiersze sławnych poetów" Maria Pawlikowska - Jasnorzewska " Rok"
0527 2f32 500
Reposted frompiehus piehus viazupson zupson
1192 f734
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamisspandora misspandora
7839 48f3
Reposted fromapkinesis apkinesis viairmelin irmelin
9249 42be 500
Reposted fromkaiee kaiee vianebthat nebthat
6715 b374
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
1186 f963 500
Reposted fromrichardth richardth viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl