Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5960 3b95
Reposted frombanitka banitka viaeternaljourney eternaljourney
1607 aefa 500
//
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
Reposted fromoll oll via12czerwca 12czerwca
7009 7a8c
Reposted fromthesmajl thesmajl via12czerwca 12czerwca
7220 6693 500
Podobno za każdym sukcesem mężczyzny stoi jakaś kobieta.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary via12czerwca 12czerwca
2923 ea00
Reposted fromGIFer GIFer viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
0159 79e1
Reposted fromdusix dusix viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
-Dlaczego chce Pan wrócić do Polski?
-Bo zostawiłem szczoteczkę do zębów u Agnieszki Osieckiej.
— Marek Hłasko na pytanie dziennikarza o przyczyny powrotu do kraju
...
– Zrobiłoby mi się lepiej, gdybyś mnie pocałował.
– Gdzie?
– Wszędzie.
— Sylvia Day "Wyznanie Crossa"
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viaBilora Bilora
2411 f431 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaBilora Bilora
2901 cef5
3792 ff4a
Reposted fromfatique fatique viaspokodama spokodama


Waiting till next Sunday night like
Reposted fromgameofthrones gameofthrones viaszydera szydera
9631 9e17
Reposted fromkarahippie karahippie vialonelyjulia lonelyjulia
5887 ba46 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl