Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
- A ty jak masz na imię? - dopytywał.
- Nazywa się: "Tknij ją jeszcze raz, a dostaniesz w mordę"...
— Kirsty Moseley – Chłopak, który zakradał się do mnie przez okno
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
Kiedyś monogamia oznaczała jedną osobę na całe życie. Teraz monogamia oznacza jedną osobę na raz.
— Esther Perel
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
Życie jest zbyt krótkie, aby marnować je na ludzi, którzy nie darzą nas szacunkiem.
https://pokolenieikea.com/2018/05/04/dlaczego-ludzie-w-zwiazku-jada-po-sobie-jak-wsciekle-psy/
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
5884 7fe4 500
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
5886 5c8e
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
5887 796e 500
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
5755 26d9 500
Reposted frompampunio pampunio
6705 972d
Jeszcze tylko mistrz by się przydał! :)
Mężczyźni nie rozumieją, że kobieta, jeśli chodzi o uczucia, nigdy nie robi niczego na niby. Jak kocha, to kocha na sto procent. Jak nienawidzi, to, stary, spierdalaj, jak tylko daleko możesz.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viaszydera szydera
4077 d6ac 500
Isabel Munoz
Reposted fromPoranny Poranny vianezavisan nezavisan
8844 7851 500
Reposted frommoai moai vialonelyjulia lonelyjulia
8947 db8f 500
Reposted fromtereska tereska viazupson zupson
8873 43b9 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viazupson zupson
9740 9ee4
Reposted fromactive-actress active-actress viazupson zupson
3906 f955
Reposted fromcourtney97 courtney97 viazupson zupson
9668 a8fc 500
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
Czas dorosnąć, chłopczyku. To, że ci się życie pierdoli, nie jest żadnym usprawiedliwieniem.
— Zaczytane
Reposted fromEtnigos Etnigos viaeternaljourney eternaljourney
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl