Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6705 972d
Jeszcze tylko mistrz by się przydał! :)
Mężczyźni nie rozumieją, że kobieta, jeśli chodzi o uczucia, nigdy nie robi niczego na niby. Jak kocha, to kocha na sto procent. Jak nienawidzi, to, stary, spierdalaj, jak tylko daleko możesz.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viaszydera szydera
4077 d6ac 500
Isabel Munoz
Reposted fromPoranny Poranny vianezavisan nezavisan
8844 7851 500
Reposted frommoai moai vialonelyjulia lonelyjulia
8947 db8f 500
Reposted fromtereska tereska viazupson zupson
8873 43b9 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viazupson zupson
9740 9ee4
Reposted fromactive-actress active-actress viazupson zupson
3906 f955
Reposted fromcourtney97 courtney97 viazupson zupson
9668 a8fc 500
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
Czas dorosnąć, chłopczyku. To, że ci się życie pierdoli, nie jest żadnym usprawiedliwieniem.
— Zaczytane
Reposted fromEtnigos Etnigos viaeternaljourney eternaljourney

17horror:

When you realise that you have to grow up

Reposted fromtosiaa tosiaa viaeternaljourney eternaljourney
1769 d6f0
Reposted fromEtnigos Etnigos viaeternaljourney eternaljourney
0031 c144 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viapollywood pollywood
Myśl o mnie źle, bo sobie na Twoje dobre myśli nie zasłużyłem — ale, błagam Cię, nie myśl najgorzej, tj. że jestem ostatnia świnia. Umieść mnie w hierarchii znanych Ci świń choćby na przedostatnim miejscu!
— Julian Tuwim w liście do Leopolda Staffa z tomu korespondecji "Z tysiącem serdeczności..."
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapollywood pollywood
Tak naprawdę wymagania kobiet sprowadzają się do dwóch rzeczy: chcą trochę twojego czasu i twojej uwagi. Chcą czuć, że są dla ciebie ważne. Reszta to dekoracje.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viaeternaljourney eternaljourney
6383 b29a
Reposted fromshitsuri shitsuri viaeternaljourney eternaljourney
7008 86c7
Reposted frommisiaq misiaq viaeternaljourney eternaljourney
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl