Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8595 3b72 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakundel kundel
2742 eea3 500
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viacytaty cytaty
'ja' to najtrudniejsze słowo do zdefiniowania
— 'Żółwie aż do końca'
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed via12czerwca 12czerwca
9982 3ad1 500
Reposted fromzciach zciach viaoversensitive oversensitive
Rozpieściłeś moje serce i co mam z nim począć teraz sama
— hyphaeoflove
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove via12czerwca 12czerwca
2172 3803
Reposted fromoblivious oblivious viayourheartbeat yourheartbeat
Najbardziej nie mogłam przeboleć momentu, gdy zaczęłam żebrać o jego zainteresowanie.
— Jan Grzegorczyk "Chaszcze"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viapareidolie pareidolie
7324 508b 500
Reposted frompanikea panikea viapareidolie pareidolie
Ile trzeba mieć odwagi, by ruszyć traktor i zaorać plony, które uprawiało się sześć, może siedem lat? Ile odwagi trzeba, by zaorać zboże, kiedy wszystkie lata spędziło się na nauce, kiedy siać, jak podlewać, kiedy zbierać? Ile trzeba odwagi, by powiedzieć: "Muszę dać sobie spokój z groszkiem, groszek na nic mi się nie przyda, spróbuję raczej z fasolą albo z kukurydzą"?
— Stephen King, Bezsenność.
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
4415 f5bc 500
Reposted fromonakochago onakochago viapareidolie pareidolie
Dr House: Każdy człowiek jest nieszczęśliwy. Nie można tego zmienić, bo nie zmieniają się ludzie.
Cate: Chciałbyś w to wierzyć, bo wtedy uwalniasz się od odpowiedzialności za swoje nieszczęście.
Reposted fromnezavisan nezavisan viapareidolie pareidolie
7283 41d4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapareidolie pareidolie
0329 5d2c
Jeden z najsmutniejszych gifów świata
Reposted fromimradioactive imradioactive viapareidolie pareidolie
0588 ffe4
Reposted fromfrotka frotka viazupson zupson
am I born to be alone?
— 19:16
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna
an easy light, the salty air, the soothing sound of the ocean
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 via12czerwca 12czerwca
2498 dfd9
Reposted fromonlyman onlyman via12czerwca 12czerwca
jest we mnie
kałuża w której
w dzieciństwie
zatonęła mi cała flota papierowych statków
które już nigdy nie zmartwychwstaną.
— Jarosław Borszewicz (via alwaystakecontrol)
3300 ce7d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl via12czerwca 12czerwca

CHCIAŁABYM CI COŚ TAKIEGO ZROBIĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BEZE MNIE ŻYĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ O MNIE ZAPOMNIEĆ. 

— J. Sosnowski
Reposted fromoutcat outcat via12czerwca 12czerwca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl