Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2019

6524 cec8
Reposted fromrubinek rubinek viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer
Wszyscy jesteśmy tu wariatami, więc zrób sobie kolejną herbatę.
— Stephen King "Czarna bezgwiezdna noc"
5213 24b0 500
Reposted fromPoranny Poranny viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer

"Proś Boga o drobne stłuczki – od czasu do czasu – żeby nie doszło do katastrofy. 

Od czasu do czasu pomyłka: żebyś się kiedyś nie skompromitował. Od czasu do czasu potknięcie: żebyś kiedyś nie runął na ziemię. Od czasu do czasu wyśmianie: żebyś z siebie nie zrobił błazna. Od czasu do czasu niech cię ktoś nabierze, okłamie, oszuka, okradnie na drobną kwotę: żebyś wszystkiego kiedyś nie stracił. Od czasu do czasu musisz ponieść drobną porażkę, doznać niepowodzenia, ponieść niewielką klęskę. Od czasu do czasu musisz przekonać się o swojej nieumiejętności, słabości, niedoskonałości, niekompetencji, ograniczoności, niedoinformowaniu. Od czasu do czasu powinieneś oberwać mokrą kiścią w twarz, żebyś oprzytomniał. Żebyś nie zginął.

Bo się rozpędzasz. Bo idziesz coraz szybciej. Boś już prawie nad ziemią, w niebiosach. Bo już jesteś taki pewny siebie, zarozumiały, próżny, pyszny. Bo już ci się tak wszystko udaje. Bo już tak się nie mylisz.

Od czasu do czasu – stłuczka. Żeby nie było katastrofy."

— Ks. Mieczysław Maliński, Elementarz dla początkujących, zaawansowanych i dojrzałych
5073 5849
Reposted fromEtnigos Etnigos viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer
8291 2871
Reposted frombatgirl batgirl viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer
7113 1815 500
Reposted fromshakeme shakeme
Dlaczego jesteś wobec siebie taka surowa? Życie jest już chyba dostatecznie ciężkie?
— Sarah A. Denzil
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafreeway freeway
Bo przecież właśnie tego wszyscy tak naprawdę szukamy, prawda? Kogoś, kto uporządkuje bałagan w naszych głowach.
— JP Delaney
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafreeway freeway
Za dużo czasu na myślenie, to zawsze przepis na katastrofę.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafreeway freeway
2810 d6f6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafreeway freeway

September 18 2019

0657 0841 500
Reposted fromikhakima ikhakima viaeternaljourney eternaljourney

September 15 2019

9394 a99c 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
9320 757e 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
8974 664b
Reposted fromtwice twice viairmelin irmelin

Są chwile, kiedy człowiek jest tak zdołowany psychicznie, że nie potrafi wydobyć z siebie słowa.

— Nicholas Sparks
Reposted fromkrn krn viaBilora Bilora
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl