Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6513 da05 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
Od piętnastego roku życia nie robię nic innego, tylko czekam, aż odsłoni mi się sens egzystencji; to sposób najpewniejszy, by go nie znaleźć. O ileż prościej byłoby żyć zamiast udawać.
— Emil Cioran “Zeszyty 1957-1972″
Reposted fromwiecznosci wiecznosci viaszydera szydera
3010 2bc2
Reposted fromrenirene renirene viaszydera szydera
Ile osób spotyka się, nawet nie przypuszczając, że są dla siebie stworzone?
— Donato Carrisi - "Trybunał dusz"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
Czasami świat kończy się dla wszystkich. Czasami tylko dla niektórych.
— Donato Carrisi
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
Dziwna sprawa, że czasem okropnie się czymś przejmujemy, a okazuje się, że to nic wielkiego.
— R. J. Palacio
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
8193 9226 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney
6072 d62e 500
Reposted fromspokodama spokodama viaeternaljourney eternaljourney
1586 ee65
vk.com
Reposted fromshakeme shakeme viaeternaljourney eternaljourney
0658 aa3c 500
Znalezione...
Reposted fromlilikoi lilikoi viano-name no-name
5335 b0e7 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt vianebthat nebthat
4277 907e 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viatulele tulele
4411 dbe4
Reposted from4777727772 4777727772 viatulele tulele
4121 b5d1
Reposted fromonlyman onlyman viaszydera szydera
Jeśli źle życzymy człowiekowi, któremu kiedyś ofiarowaliśmy miłość, to tak, jakbyśmy opluwali samego siebie.
Jeśli nie mamy szacunku dla tej drugiej osoby, miejmy chociaż szacunek do tego kogoś, kim byliśmy wtedy.
— Jacek Piekara "Alicja"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl