Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3150 4baa 500
Reposted fromobliviate obliviate viaspokodama spokodama
Lower East Side
Reposted fromFlau Flau viaeternaljourney eternaljourney
1853 506b
Reposted fromollardo ollardo viaeternaljourney eternaljourney
1967 81aa 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viacorvax corvax
0658 c602 500
Reposted fromzie zie viazupson zupson
1832 3996 500
Reposted from4777727772 4777727772 viazupson zupson
3579 ba8b 500
Reposted fromrenirene renirene viapollywood pollywood
2016 a9de
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via12czerwca 12czerwca
Są dni, kiedy jedynym skutecznym sposobem jest dolanie wódki do kawy.
— C.J. Tudor
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapollywood pollywood
Moje myśli są bezdomne
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viacytaty cytaty
- A ty jak masz na imię? - dopytywał.
- Nazywa się: "Tknij ją jeszcze raz, a dostaniesz w mordę"...
— Kirsty Moseley – Chłopak, który zakradał się do mnie przez okno
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
Kiedyś monogamia oznaczała jedną osobę na całe życie. Teraz monogamia oznacza jedną osobę na raz.
— Esther Perel
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
Życie jest zbyt krótkie, aby marnować je na ludzi, którzy nie darzą nas szacunkiem.
https://pokolenieikea.com/2018/05/04/dlaczego-ludzie-w-zwiazku-jada-po-sobie-jak-wsciekle-psy/
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
5884 7fe4 500
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
5886 5c8e
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
5887 796e 500
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
5755 26d9 500
Reposted frompampunio pampunio
6705 972d
Jeszcze tylko mistrz by się przydał! :)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl