Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7700 1e2a 500
Reposted frompiehus piehus viakundel kundel
1170 9a92

😔

Reposted fromkostuchna kostuchna viazupson zupson
– A poważnie mówiąc, w czym jesteś dobry?
– Nie ma czegoś takiego. Są rzeczy, które lubię.
— Haruki Murakami - Norwegian Wood
Reposted fromnorwegianwoods norwegianwoods viairmelin irmelin
4706 976f
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
6259 674d
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin
5355 8b11
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viairmelin irmelin
4875 08ce 500
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viairmelin irmelin
2150 3813
Reposted fromblarrfengarr blarrfengarr
9910 8f98
Reposted fromheroes heroes viawonderwall wonderwall
2910 13e1 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
3943 c264
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
Hohenzollern Castle, Germany.
Reposted fromLogHiMa LogHiMa
1457 822a 500
Reposted fromtfu tfu vianebthat nebthat
Southern Oregon Coast
2290 cb06 500

ann-fortunately:

they’re our future

Reposted fromniji-tan niji-tan viaeternaljourney eternaljourney

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viairmelin irmelin
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
7914 47ad
Reposted fromnutt nutt viairmelin irmelin
3705 c71f 500
Reposted fromnutt nutt viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl